شاعر

۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۲۰

شعر طنز

فشار اقتصادی

چون که سربار ماست، چاقالو
لااقل وزن بار را کم کن

یا طرف را خودت ببر به بهشت
از سر ما هوار را کم کن،

خواب شیرین مسئولان

۲:۰۰ ب.ظ 

عرض ادب

سلام

به صلح آورانی که در وقت جنگ
فروشند از حق ملت سلام

به آن ها که مجذوب موگرینی اند
و دارند بدجور غیرت، سلام

احتکار

۹:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۷

پند استاد

اِحتَکَرَ یَحتَکِرُ  اِحِتکار

جای تو امروز ته گور باد
گور تو از کشور ما دور  باد
چشم وزغ‌گونه‌ی تو کور باد
زرت تو هر آینه قمصور باد

۱۱:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۵

چند شغله؟!

استعفا نامه

از آن جهت که شما چند شغله ای باید
عجالتاً بدهی شصت بار استعفا!

اگر که صبح بیایی بدون شک باید
ز هشت صبح دهی تا چهار استعفا!

۱:۴۷ ب.ظ 

تا دیده فعل او را کف کرده است شیطان

تقوای آمریکایی


بر جام خنده هاشان افتاده بس ترک، حیف
تضمین نبود حرف همتای آمریکایی