۴:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

شعر طنز

احساس تکلیف

من صرف می کنم همه افعال سخت را
مقصود و قاصدات و مقاصید و اقتصاد

توهین نمی کنم ولی از اسب خرترست
هر یابویی که رای به این کمترین نداد

۱۰:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۰۸

شعر طنز

وعده سرخرمن

ای که با وعده ی صد روزه به بار آمده ای
بار دیگر تو بگو بهر چه کار آمده ای؟؟؟

گوجه از کنترل خوب تو شد هفت هزار
بهر افزایش سبزی و خیار آمده ای

۱۱:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۰۱

شعر طنز

باب افتتاح

دولت من دولت تدبیر من
خورده ته دیگ تو کفگیر من
وضع چنین نیست که تقصیر من
مانده کلید همه چی زیر من

۱۰:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

شعر طنز

پوششی

قد بلند و شیک و رعنا، پوششی
سر به راه و ماه و آقا، پوششی

مثل یویو اختیارش با من است
می شود پایین و بالا پوششی

۷:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

شعر طنز

آخرین فرصت

باید این یک ماه آخر هر چه داری رو کنی
گند هایی را که تا حالا زدی جارو کنی

باید از این فرصت کم بهره ها برد ای رفیق
رای مردم را به صد ترفند و فن پارو کنی