telegram

۴:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۴

شعر طنز

این مردهای مظلوم…

چون که او دختر است، پی در پی
از پسر امتیاز می خواهد

بهترین جای شهر، خانه خوب
خودروی سقفْ باز می خواهد

۱:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۲

شعر طنز

من نامه!

خبر آمد اگرکه از ایران
خورده موشک به قلب داعشیان
نیست کار سپاه یا که بسیج
بیگمان شاهکار من بوده

۱۲:۲۳ ب.ظ 

شعر طنز

صداوسیمای مطلوب

در اُفق، با کوشش زیباکلام
دولت محمود افشا می‌شود

هاشمی‏خان‏طبا هم حتماً از
مجریان خوبِ پویا می‌شود

۲:۳۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۱

شعر طنز

مثل ماشین است و در دارد پراید!

گرچه آدم نیست اما از قضا
معده و اثنی عشر دارد پراید

پیشتر پرسیدم از راننده ای
ای فلان، آیا پدر دارد پراید؟

۱۰:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

شعر طنز

من، او، موشک!

گفته بودم که شاد خواهم کرد
موشکی را گشاد خواهم کرد
قول دادم که در پسا برجام
با سپاه اتحاد خواهم کرد