۱:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۵

تا دیده فعل او را کف کرده است شیطان

تقوای آمریکایی

بر جام خنده هاشان افتاده بس ترک، حیف
تضمین نبود حرف همتای آمریکایی

۹:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۳۰

شرح حال یک نخبه اقتصادی!!

عدسی بدشانس

سوا شده‌ای آخر
در گمرک بازرگان
مثل عدس افتادی
در پنجه ی ماموران

بداهه ای برای شیخ

۱۲:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۸

شعر طنز

بداهه سرایی شاعران برای شیخ!

چون بلایی بر سر این مملکت نازل شدی
کاش میدادیم جاخالی؛ بلا! خالی نبند

جان من جان خودت یا جان لاریجانیان
جان اسحاق جهانگیری بیا خالی نبند

عروسی پسر سفیر

۱۲:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۶

شعر

عروسی پسر سفیر

زن من عند الگوی حجابه
شبم با روسری اصلا میخوابه
برند روسریهاشم حبابه

شعر طنز

۱۲:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۳

شعر طنز

ساکن پاستور!

همسرت گفت مانده ای پاستور
ای کلک میزنی زنت را دور؟
نیمه ی شب پی دعا بودی؟
جان ملت بگو کجا بودی