۸:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۱۳

شعر طنز

دیر دور دار!

باجناقا از من احساسات خود را دور دار
پیش من کمتر بزن با حالتی معذور زار

همسرت زیرآبمان را با طلاهایش چو زد
همسرم بر گردنم انداخت چون مزدور دار

۱۲:۲۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۱۲

شعر طنز

رجز خوانی یک آبادانی برای وزیر دفاع آمریکا

در غبار و ریزگرد و خاک سالم مانده ام
من رییس مرکز (( در خاک سالم مانی)) ام!!!

راست می گویی بیا با ما بجنگ ای گاو مغز!
تا کنم آن کله ات را آخور کهدانی ام

۱:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۸

شعر طنز

ازدواج آسان نشد

هیچ کس فکر جوانان نیست ، هی وعده ، وعید
گوییا تسهیل امر یک مسلمان مشکل است

دولت تدبیر هم می گفت آسان می شود...
ازدواج آسان نشد اصلا، کماکان مشکل است

۲:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۷

بداهه سرایی شاعران راه راه

دوازده بند شهادت امام باقر علیه السلام

عقل مدیون کلامش، عشـق مرهـون تبـش

مستی افتاده به پای شهـد شیـرین لبــش

سجده معنی می‌پذیرد در نمـاز هر شبـش

حضرت روح الامین بر بارگاهش طائر است

۹:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۵

شعر طنز

رعیت و کدخدا

بود در یک مکان نامعلوم
که نگویم از آن نشانی را
کدخدایی حریص و مردمخوار
ول نمی کرد شغل خانی را