telegram

۳:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۶

شعر طنز

اعتراف نامه

من که نزد کدخدا عرض ارادت داشتم
کی به این وضعیت بغرنج عادت داشتم

چندسالی با امید رفع هر تحریم سخت
بهر هم صحبت شدن با او سعادت داشتم۱۲:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۰

شعر طنز/ بداهه سرایی شاعران راه راه:

تشت رسوایی

تشت رسوایی برجام چو از بام افتاد
از کف شاهد و ساقی دو سه تا جام افتاد!
قلب سیمانی و تحریم مجدد، این‌ها
اتفاقی‌ست که در سایه‌ی برجام افتاد

۱۲:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۷

شعر طنز

دوران تاریخی

برای عاشقی معشوقه ای پر عشوه پیدا شد
ولی زلفش کمی بیرون زد و من باحیا ماندم

۹:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۳

شعر طنز/ بداهه سرایی پسانقض برجامی شاعران راه راه:

دست به هر چه میزنی، جان تو قفل میشود…

خنده ی بی امان تو، داده به ما امیدها
عاشق جانفشان تو، سیاه ها سفید ها
معترفند عاقلان، به هوش و درک و فهم تو
منتقدند عده ای ندیدها بدیدها

۸:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۴

شعر طنز

واردات(اقتصادی)

من که فریادم به گوش هیچ مسئولی نرفت
احتمالا چندتایی گوش کر وارد شده

چاه ژرف انتقاداتش گرفته اینچنین
بهر حل مشکلش آیا فنر وارد شده؟!