فیلترینگ تلگرام

۲:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۹

تلگرام از دسترس خارج شد؟!

سخنی با پاول عزیز!

پاول داغون شدم عشقم پریده
خودت و هی نزن به بی خیالی

۱۰:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۸

نقیضه‌ای بر شعر آقای فاضل نظری

کشور قم

شوخی نه از رسانه، نه مردم شروع شد
از حوزه های علمیه‌ی قم شروع شد

گفتا عزیزی از روسا مستقل شویم
کشور شویم و کشور دوم شروع شد

مرگ و میر تهرانی ها

۱۱:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۵

دلایل مرگ میر در تهران

باید مُرد!!!

فرقی نکند که گردنت هست کلفت
یا پوستِ روی استخوان باید مرد

با پای پیاده گز کنی از سرفقر
یا پشت اتل های گران،باید مرد

یا لای پرقو وسط تخت روان...

کالای ایرانی

۶:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۶

شعر طنز

حمایت از کالای ایرانی

بیامد جوابیه ای اینچنین
ز وبگاه "رستم یل سرزمین":

نه، من در پی کار ایرانی ام
به دنبال دلدار ایرانی ام

نباشم به پیل غریبه سوار
بمانم همینجا در این کارزار

گلابی برجام

۸:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۳

روح گلابی شکل تابان

غول تحریم بی ادب را من
می کُشم بی گمان،به جان کری
او که امضاش اِندِ تضمین است
گود باشد نه یک کمی که وری