۱۲:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

دنبال چه فرمولی؟

پوشیده لباسی جلف، هرچند که تحریم است
پیچانده حراست را، چون بابک زنجانی

۱۰:۵۲ ق.ظ 

باید بکشید!

آن ها ز شکوه اربعین می سوزند
خوب است که آب را همانجا پاشند

۱۰:۳۷ ق.ظ 

آلفا و بتایید!

هین درب نکوبید! و خودکار نشوتید!
هنگام خروش آمده لطفا بصدایید!

۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۳

هر چه خط‌ لب و رژ و سایه…

دکمه جادکمه را صدا زد و گفت:
نکش آقا! نکش مرا کندی

۱۱:۴۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۲

بداهه بنزین خواران؛ تقدیم به باک ها و انبارهای پر و مغزهای کوچک زنگ زده

بنزین ! توی صف است بنز و کادیلاک بیشتر

باید پیاده رفت و غم سوخت را نخورد
‌‌‌‌هرچند گشته قیمت تن تاک بیشتر