ازدواج با اهالی کرم

۷:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۳

توصیه های جانشین حافظ برای ازدواج جوانان

ازدواج با اهالی کَرَم

یکی یکی همه رفتند دلبران از پیش
پری، ستاره، ثریا، صنم نخواهد ماند

حرمسرای دلم را چو دید حافظ، گفت:
"کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند"

۱۱:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۱

شعر طنز

گفتگوی ویژه ی بی خبری!

سؤالِ بی خودی مجری بپرسد:
« تو! قیمه دوست داری یا فسنجان؟»

۱۱:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۹

شعر طنز

داعش چطور با مذاکره نابود شد!

جنرال ها و همچنین دیتیل
بود حاوی متن شرح الذیل:
داعشی ها تعهد آوردند
بشود ترک آنچه می کردند

۱۱:۰۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۷

شعر طنز

بداهه ی داعشیه!

داعشی که چون پشه‌ خونخوار بود
بامگس کش‌هایمان نابود شد
مثل باروتی که زير ذره‌بین
در خودش آتش گرفت و دود شد

۱۱:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۴

شعر طنز

مشتی و کدخدا

جیب ما برای پولا کوچیکه
ده پایین ده بالا کوچیکه
خبرا زود می پیچه جا کوچیکه
آره مشتی آره دنیا کوچیکه
نکنه با کدخدا هم بپری؟!
نکنه خطا کنی و در بری؟!

Unknown link.