۲:۳۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۱

شعر طنز

مثل ماشین است و در دارد پراید!

گرچه آدم نیست اما از قضا
معده و اثنی عشر دارد پراید

پیشتر پرسیدم از راننده ای
ای فلان، آیا پدر دارد پراید؟

۱۰:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

شعر طنز

من، او، موشک!

گفته بودم که شاد خواهم کرد
موشکی را گشاد خواهم کرد
قول دادم که در پسا برجام
با سپاه اتحاد خواهم کرد

۱:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۹

شعر طنز

در پی به درک واصل شدن ابوبکر بغدادی

از ریش او اقلا. بالش شود مهيا
ریشش بلند باشد، تا به کمر چه بهتر

دور از وجود خر این، حیوان اهل زحمت
باید بزرگ باشد، پس هر چه خر چه بهتر

۸:۴۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۸

شعر طنز

اندر احوالات “ژنزاده”

الژِنُ وَالژِنْ «وَ مٰا اَدْرٰاکَ مَا الژِنْ» ای پسر؟
چند سالی میشود در کار ژن افتاده ام

هر شب از صندوق ژن،ژنهای عالی میبرم
من برای بردن ژن دائما آماده ام

۲:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۵

شعر طنز

فیلم ناقص شد!

دوست دارد طفلکی در مترو داد و قال را
راحتش بگذار حاجی این خر دجال را

تیغ در حلقت اگر کرده فرو تقصیر توست
چون نمی فهمیده ای معنای عشق و حال را