۱۰:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۱-۱۳

شعر طنز

خَلَف کوروش گریخت!

دختر شاه که با پول و جواهر در رفت
خواهر شاه که با شیره ی خشخاش گریخت

این پدر سوخته با بطری مشروب گریخت
آن پدر سوخته با منقل و منقاش گریخت

۱۲:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۱۹

شعر طنز

بیست ساعت صافکاری روبروی آینه

قلب من جای تمام دختران عالم است
با چنین جغرافیایی کشوری پهناورم

آمدی جانت به قربانم ولی دیر آمدی
صبر من سر آمد و دنبال کیسی بهترم

۸:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۰۹

شعر طنز

رفاقت کن کنون با جان کری ها

از این‌رو لفظ برجام از لبش رفت
دگر رویای ناز هر شبش رفت
به جای واژه‌ی زیبای برجام
حقوق شهروندی آمد از بام
به ظاهر شکل خورشید است و یک ماه
به واقع حربه‌ای یا نقشه‌ی راه

۶:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۰۵

بداهه سرایی شاعران راه راه

منشور حقوق شهروندی

ای هموطنم که سربلندی! با حق خودت تو چندچندی؟
کردیم برات رونمایی، #منشور_حقوق_شهروندی

۴:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۸

شعر طنز

دو کاج

داخل فردو در پسابرجام
اتفاقی، دو کاج روییدند

سالیان دراز، مردم ما
ثمر این دو را نمی دیدند