ترامپ

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۹

حیات وحشُلوژی

ترامپولوژی

چند واحد روان پریشی نیز
که خُلان را کنیم آنالیز
بست آل سعود بر گاری
چند واحد کلاه برداری

زوال آمریکا

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۸

زوال آمریکا

بی بته

ماله مالیدی به روی گند اسرائیل زود
در موال بنیامین، مشغول بوگیری شدی
بس که با آل سقوط گاو، در یک آخوری
مثل او درگیر این امراض واگیری شدی!

کتاب

۱۱:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۷

عجیب است و عجیب است و عجیب است

شی پریشان‏شده

بعد از دو سه ساعت جدل و بحث مفصل
شد بیشتر از پیش پر از شائبه ، معضل
گفتند به تکرار همه باهم و یک دست
یک چیز عجیب است و عجیب است و عجیب است
یکدفعه کسی از وسط جمع صدا زد:
پیر آمده اینجا بگذارید شود رَد
پیرِ همه ی شهر به سختی فراوان
با دلهره می رفت به بالای سر آن

تحریم سانچی و سپاه و ارتش

۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۴

اتفاقات دنیا در یک نگاه

روایت هفته

شهر بی شهردار:
تهران شده مثل لوله ی بی واشر!
یا مثل درایو A ی کامپیوتر
انگار که پست شهرداری شده است
بعد از سِرالکس، نیمکت منچستر

دلار

۱۲:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۳

ای کاش که آنان که چنین ‏اند نمانند

بی همه چیزان!

صد وای به آنان که به صد فتنه فتادند
آنان که همی بر شتر فتنه سوارند
این نکته نابی است که آنان که چنین اند
یا بی همه چیزند وَ یا بی کس و کارند