telegram

۶:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به من این بار اعتماد کنید!

خدمات انتخاباتی!

صد که نه... در دو روز اول کار
این تورم مهار خواهم کرد

۶:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۰

شعر طنز

من و آمریکا

خونریزی بی حساب تقصیر تو نیست
بدمستی از شراب تقصیر تو نیست

از داعشیان کمی حمایت کردی
برپا شده التهاب تقصیر تو نیست

۲:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۱۴

شعر طنز

اعترافات یک نجومی بگیر

"سالها پیروی مکتب رندان کردم"
همه را از عمل خویش پشیمان کردم

عهد کردم که ببوسم دهن منتقدان
"میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم"

۱:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۰۷

شعر طنز

مت و پت

هرچه می‌فهمد عیوب کار را مت بیشتر
می‌رود دنبال راه‌حلشان پت بیشتر

ظاهرا چون صاحب سبک‌اند در نوآوری
حرف ایشان می‌رود هرروز در کت بیشتر

۱:۱۲ ب.ظ 

شعر طنز

چالش مصرع سوم

پایان بده اضطراب بی علت را
تقدیم بکن به دیگران ذلت را
تارأی همه مال تو باشد، این بار
یک وام بلا عوض بده ملت را