۱۰:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۲

شعر طنز

منافقانِ بر ضدّ بشر

انتشار بی اعتمادی توسط رسانه های بیگانه و پشتیبانی رسانه های منافق داخلی

موضوع شعر نیست

۸:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۳۰

این شعر موضوع و پایان ندارد...

موضوع طنز نیست!

این شعر خیلی چیزها دارد مثل نازی، ارتش نازی، آقازاده، بیت المال، مذاکرات هسته ای و خیلی چیزهای دیگر... اما پایان ندارد حتی یک پایان پردرد...

۱۱:۳۹ ق.ظ 

شعر طنز

وزیر تاپ و برند

مسکن اجتماعی‌اش حتی، یک نفر کشته هم نداد احسنت!
چقدر خوب مثل دوره‌ی قبل، توی تَکرار مانده آخوندی

۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۵

شعر طنز

چه فرمان سلمان، چه توقیف کیهان!

یمن از روزنامه موشک ساخت

نام آن روزنامه کیهان است

پس برایش دو روز کافی نیست

مستحق سه سال زندان است

۱۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

شعر طنز

نوبل صلح ملک سلمان

دشمنان چشم ندارند ببینند چنین
شیخ خوش طینت ما لکچری و مامان است
سازمان ملل اما زده توی پرشان
گفته پشت سر شیخ اینهمه گپ بهتان است

Unknown link.