telegram

۱:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۹

شعر طنز

در پی به درک واصل شدن ابوبکر بغدادی

از ریش او اقلا. بالش شود مهيا
ریشش بلند باشد، تا به کمر چه بهتر

دور از وجود خر این، حیوان اهل زحمت
باید بزرگ باشد، پس هر چه خر چه بهتر

۸:۴۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۸

شعر طنز

اندر احوالات “ژنزاده”

الژِنُ وَالژِنْ «وَ مٰا اَدْرٰاکَ مَا الژِنْ» ای پسر؟
چند سالی میشود در کار ژن افتاده ام

هر شب از صندوق ژن،ژنهای عالی میبرم
من برای بردن ژن دائما آماده ام

۲:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۵

شعر طنز

فیلم ناقص شد!

دوست دارد طفلکی در مترو داد و قال را
راحتش بگذار حاجی این خر دجال را

تیغ در حلقت اگر کرده فرو تقصیر توست
چون نمی فهمیده ای معنای عشق و حال را

۶:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۱

شعرطنز

نیسان

رفتی کنار پیکان ، ای یارخوب ، نیسان!
مهرت نشسته برجان ، ای یارخوب ، نیسان

من عاشق تو بودم! دلتنگ چرخ هایت
برگرد سوی میدان ، ای یار خوب ، نیسان

۱۰:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۳۰

شعرطنز

راستی از برادرت چه خبر؟

خنده رویی! نشاط هم داری
دست بر سور و سات هم داری

شادمانی و خاطرت جمع است
معدن انبساط هم داری