۱۲:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۱

پیاز ! شنیدی که گفتا پیازی به موز

دگر بنده هم لاکچری گشته ام
لذا نزد من عشوه و قِر نریز

۱۲:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۹

ترامپ : آفتاب لب بامپ!

توی اسلام آمریکایی هم
شد مقام تو حجت الاسلامپ

۱۱:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۸

دوبیتی

بوق‌تر از بوق‌تر از هر چه که بوق است!

یکبار دگر زردک کمرنگ یهودی
با دست زده بر سر سلطان سعودی

۱۱:۲۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

گاج : اشک گران!

چون که بوده در حساب و جبر مقداری ضعیف
رفته دنبال قلم چی،سنجش و گاج و پرش

۱۱:۲۵ ق.ظ 

پراید فراتر از لکسوس !

سرمایه خود جمع نمودم بخرم
اما تو دگر ز دست من در رفتی