۵:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۳

شعر طنز

موسم کتاب

می نشینند بر لب جو ها
عاشقانه کتاب می خوانند

بابک و لاله، سوسن و هرمز
بک گراند سیاه با گل رز!

۳:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۰

شعر طنز

دو کتاب

تو که رو دست ناشر باد کردی
تو که تجدید چاپت مثه رویا س

واسه ما شاخ بازی در میاری؟!
بِدم اجرا کنن روت یه هولوکاس

۱۱:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۷

شعر طنز

از ما بهتران

گفتا ناشری ناچیز بودم
رفیقم جزو از ما بهتران بود
دمش را دیدم و هی خرج کردم
که تنها راه حل من همان بود

۳:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۴

شعر طنز

قدّاره کش دهکده وا کرده مطب!

از «گاوچران» نمی توان دیوان خواست
یک «نظم پریشان» هم اگر گفت سزاست

۱۱:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۰

شعر طنز

درد دلی دولتی

در جنوب شهر هم تفریح هست
کم دگر در حسرت توچال باش

گر توانستی بچاپی مثل ما
ساعت 9 توی ترمینال باش