۲:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۵

شعر طنز

فیلم ناقص شد!

دوست دارد طفلکی در مترو داد و قال را
راحتش بگذار حاجی این خر دجال را

تیغ در حلقت اگر کرده فرو تقصیر توست
چون نمی فهمیده ای معنای عشق و حال را

۶:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۰۱

شعرطنز

نیسان

رفتی کنار پیکان ، ای یارخوب ، نیسان!
مهرت نشسته برجان ، ای یارخوب ، نیسان

من عاشق تو بودم! دلتنگ چرخ هایت
برگرد سوی میدان ، ای یار خوب ، نیسان

۱۰:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۳۰

شعرطنز

راستی از برادرت چه خبر؟

خنده رویی! نشاط هم داری
دست بر سور و سات هم داری

شادمانی و خاطرت جمع است
معدن انبساط هم داری

۱۰:۳۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۲۳

شعر طنز

دوباره برگشتی!

ز شاهکار جدید قرار با توتال
به دوره ی قجر بدقواره برگشتی

به غرب برده ای آری کلید مخزن نفت
همین که رهن نمود و اجاره، برگشتی

۱۲:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

جایزه‌ای دیگر به فرانسه بابت حمایت از تروریست‌ها و...

به یار بورِ فرانسوی‌ام

و حالا پیش چشم فامیلامون
تو اینجایی و من مست غرورم
هزارتا چاه نفت دورِ سرتو...
بِگرده خوشگلِ گوگور مگورم