۱۲:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

شعر طنز

پشیمانی بس است

این کلاهِ کاسکت را از سرت بردار چون
"از جواهرخانه ی خالی نگهبانی بس است"

۳:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

شعر طنز

کلاس درس از باغ جنان به!

بدو گفتم: عزیزم عشق خوب است!
بگفت: آری؛ ولی ثروت از آن به!

۳:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۷

جوابیه‌ای بر شعر آقای اسماعیل امینی

ای بی‌خبر ز علت نقد مدام ما

تخریب و تهمت است تمام تلاش شیخ
کتمان عیب او، عمل مستدام ما

با آن تخلفات، به ما ظلم کرده‌اید
خواهد گرفت دست خدا، انتقام ما

۳:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۴

شعر طنز

گفتگوی عاشقانه عربستان و قطر

تو را با دیگری ای شیخ دیدم
کنار جان کری ای شیخ دیدم

زمانی که ترامپ آمد تو را من
به فکر سروری ای شیخ دیدم

۴:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۰

شعر طنز

دولت پیر مردان

بردی تو گازم به یغما، ای ترک غارتگر من
دیدی چه آورده کرسنت، با زنگنه بر سر من؟

هی لوله لوله به لوله، گاز وطن شد گلوله
گفتی: همه جای پول کرسنت ننگ آور من