۴:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۸

شعر طنز

دلنوشته ای به هلال ماه شوال

در این شبها دعایم رؤیت توست
شده پر رفت و آمد سجده گاهم

ز بس دارم هوای ماه رویت
تو را از خالق این ماه خواهم

۱۲:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

شعر طنز

پشیمانی بس است

این کلاهِ کاسکت را از سرت بردار چون
"از جواهرخانه ی خالی نگهبانی بس است"

۳:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

شعر طنز

کلاس درس از باغ جنان به!

بدو گفتم: عزیزم عشق خوب است!
بگفت: آری؛ ولی ثروت از آن به!

۳:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۷

جوابیه‌ای بر شعر آقای اسماعیل امینی

ای بی‌خبر ز علت نقد مدام ما

تخریب و تهمت است تمام تلاش شیخ
کتمان عیب او، عمل مستدام ما

با آن تخلفات، به ما ظلم کرده‌اید
خواهد گرفت دست خدا، انتقام ما

۳:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۴

شعر طنز

گفتگوی عاشقانه عربستان و قطر

تو را با دیگری ای شیخ دیدم
کنار جان کری ای شیخ دیدم

زمانی که ترامپ آمد تو را من
به فکر سروری ای شیخ دیدم