۱۰:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

شعر طنز

پوششی

قد بلند و شیک و رعنا، پوششی
سر به راه و ماه و آقا، پوششی

مثل یویو اختیارش با من است
می شود پایین و بالا پوششی

۷:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۹

شعر طنز

آخرین فرصت

باید این یک ماه آخر هر چه داری رو کنی
گند هایی را که تا حالا زدی جارو کنی

باید از این فرصت کم بهره ها برد ای رفیق
رای مردم را به صد ترفند و فن پارو کنی

۴:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

شعر طنز

راستی از عراقچی چه خبر؟

دولتِ خسته پر تحرک شد
حرف های دهانتان رُک شد
عمل و وعده هایتان جُک شد
صادراتِ بوئینگ اِستُک شد
راستی از عراقچی چه خبر؟

۲:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

شعر طنز

شغل عالی تر

بدون اینکه ببینم پلیس و زندان را
پس از حواله، گرفتم بلیط "ماهان" را

چه شغل سالم و خوبی است، اینکه داده به من
به چشم هم زدنی ثروت فراوان را

۱۲:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

پیش کشی نمکین و ناقابل به مناسب روز پدر

باباجون! عاشق چش غرّه هاتم

تویی استاد و سردار شوفرها
همیشه عاشقت هستن کولرها