۱۰:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۳۰

شعرطنز

راستی از برادرت چه خبر؟

خنده رویی! نشاط هم داری
دست بر سور و سات هم داری

شادمانی و خاطرت جمع است
معدن انبساط هم داری

۱۰:۳۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۲۳

شعر طنز

دوباره برگشتی!

ز شاهکار جدید قرار با توتال
به دوره ی قجر بدقواره برگشتی

به غرب برده ای آری کلید مخزن نفت
همین که رهن نمود و اجاره، برگشتی

۱۲:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

جایزه‌ای دیگر به فرانسه بابت حمایت از تروریست‌ها و...

به یار بورِ فرانسوی‌ام

و حالا پیش چشم فامیلامون
تو اینجایی و من مست غرورم
هزارتا چاه نفت دورِ سرتو...
بِگرده خوشگلِ گوگور مگورم

۶:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

شعرطنز

در نمی آورم سر از کارت

يا بلد نيستي حساب كني
يا كه مغشوش گشته افكارت

دختر صفدر و وزير فلان
ثبت شد شغلشان در آمارت

۱:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

بداهه شاعران راه راه

حکمت آفرینش زن

خداوندی که آمال افریده
زنان را خوب و خوشحال آفریده

از آنجایی که مانند فرشته است
برایش هم دوتا بال آفریده