آرزوهای شتر وارداتی

۱۲:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۵

شعر طنز

آرزوهای شتر وارداتی

شترهایی که ایران را نبینند
نباشند آگه از اسرار ایران

۱۰:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۴

شعر طنز

تب نکنی!

ادعای مضحک وزیر امور خارجه عربستان سعودی: ایران در فعالیت گروههای القاعده و داعش تسهیلاتی ایجاد کرده است!

۹:۴۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۳

نمره ها کم کم هویدا می شوند!

درس خواندن زندگیست


می نویسم جمله ای ماند به جا
-مثل در برف کویری رد پا- :

"جمع" دانشجو و غم ناممکن است
البته "تفریق" آنها ممکن است

ازدواج با اهالی کرم

۷:۰۷ ق.ظ 

توصیه های جانشین حافظ برای ازدواج جوانان

ازدواج با اهالی کَرَم

یکی یکی همه رفتند دلبران از پیش
پری، ستاره، ثریا، صنم نخواهد ماند

حرمسرای دلم را چو دید حافظ، گفت:
"کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند"

۱۱:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۱

شعر طنز

گفتگوی ویژه ی بی خبری!

سؤالِ بی خودی مجری بپرسد:
« تو! قیمه دوست داری یا فسنجان؟»