telegram

۱۲:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۰

شعر طنز/ بداهه سرایی شاعران راه راه:

تشت رسوایی

تشت رسوایی برجام چو از بام افتاد
از کف شاهد و ساقی دو سه تا جام افتاد!
قلب سیمانی و تحریم مجدد، این‌ها
اتفاقی‌ست که در سایه‌ی برجام افتاد

۱۲:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۷

شعر طنز

دوران تاریخی

برای عاشقی معشوقه ای پر عشوه پیدا شد
ولی زلفش کمی بیرون زد و من باحیا ماندم

۹:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۳

شعر طنز/ بداهه سرایی پسانقض برجامی شاعران راه راه:

دست به هر چه میزنی، جان تو قفل میشود…

خنده ی بی امان تو، داده به ما امیدها
عاشق جانفشان تو، سیاه ها سفید ها
معترفند عاقلان، به هوش و درک و فهم تو
منتقدند عده ای ندیدها بدیدها

۸:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۴

شعر طنز

واردات(اقتصادی)

من که فریادم به گوش هیچ مسئولی نرفت
احتمالا چندتایی گوش کر وارد شده

چاه ژرف انتقاداتش گرفته اینچنین
بهر حل مشکلش آیا فنر وارد شده؟!

۱۲:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۲

شعر طنز

تلگرام

در نبود صف برای شیرهای دولتی
غیبت همسایه را کردن تلگرامی شده

زورگیر کوچه‌مان چندی نیامد در محل
کشف شد آن مرد مردافکن تلگرامی شده