مقابله با نغز برجام

۱۲:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴

اقدام دندان شکن

هماهنگ بزنیم به تحریم

ایران این اشخاص را از طریق ابزاری چون FATF و... تحریم نماید. بنابراین مهمترین ابزار آنها یعنی سلاح تحریم، در دست ماها مي‏ افتد.

گرانی و وزیر نفت و رای گیری

۵:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۰۳

توئیزر (39)

نصف فاش را باورکن!

وزير نفت ايران سرش را سه بار از چپ به راست و دوبار از راست به چپ تكان داد و افزود: امان از دست جوونهاي امروزي! وي ادامه داد: حتي اگر توتال اينجا نماند ما اصراري براي ماندنش نداريم و مي ‏توانيم فوراً بليط يكي از كشورهاي اروپايي را بگيريم و برويم مذاكره كنيم.

برجام بهم ریخت

۷:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۰۱

جزییات جلسه اضطراری پاسخ ایران به خروج آمریکا از برجام

هیئت عقلا

آشنا: داداش شما چقدر می گیری همین الان جلسه رو ترک کنی؟!
محمودصادقی: حالا نمیشه یه دو خط توییت واسه ما جور کنید ما دست خالی نریم؟!
روحانی: چرا الکی شلوغش می کنید؟! به درک که باختیم ...

۵:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۳۰

قسمت اول: اگر عضو فرقه شوید چه می شوید؟!

مردان ف.ت.ق

۳:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۲۹

توئیزر (37)

زیر آفتاب برجام در سه اپیزود

من عاشق وزیرها و مدیرهای این دولت هستم. یک چیزی می‏ گویم یک چیزی می‏ شنوید! یعنی اینقدر اینها گوگوری مگوری و بانمک و لُپ‏کِشانی هستند که آدم حیفش می‏ آید دست به آنها بزند،