تبصره به یک ماده

۱۱:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۵

ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

چند تبصره به یک ماده

حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان تا ساعت یازده صبح است تا بتوانند خواب قیلوله خوبی را داشته باشند و قند خونشان بالا پایین نشود.

آخوندی و شهرداری

۱۱:۵۵ ب.ظ 

چشم انداز شهرداری لیبرال تهران

غرب اهلی

بعد از چندین استیضاح نافرجام عباس آخوندی که به گفته خودشان از شیفتگان حکومت لیبرال تشریف دارند و نامزدی بدون درنگ ایشان برای کسوت شهرداری، یقین حاصل نمودیم که این عذاب الهی‌است که بناست بر سر امت طهران فرود آید.

لجبازی ترامپ با ایران

۱۱:۵۵ ب.ظ 

نافش رو با تحریم بریدن!

نفس های آخر یک شتر

در قسمت تحریم‌های ارزی، نام «حاج منصور ارزی» به همراه شاعر قرن ششم «نظامی عروضی» نیز دیده میشود.

تحریم تات و سانچی

۱۱:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۳

زوال زودرس

زوال و هزار درد!

احترام موي زردش را هم نگه نمی‌دارند، هند و چین و کشورهای اروپایی و غیراروپایی همینطوری پررو پررو مخالفت میکنند.

رای ممتنع به لایحه

۱۱:۵۵ ب.ظ 

در مواجهه با طرح و لایحه

سه واکنش، یک صندلی

واکنش ممتنع: این واکنش نزدیک ترین حالت به رفتار دختران دم بخت نسبت به خواستگار است. یعنی همان گونه که هم قصد ازدواج دارد و هم قصد ادامه تحصیل