۱۲:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۷

پیش بینی آمریکاییها برای ارسال دموکراسی

تعبیر خواب کریستف کلمب!

اگر شبکه ی سلطنت طلب مشاهده می کرد، به زودی چندین فحش جدید یاد خواهد گرفت که به کارش کمک کند، اگر فارسی وان یا جم بود، همسرش به او خیانت خواهد کرد. اگر شبکه ی علمی بود ........ آره جان عمه اش! با همه آره با ما هم آره؟!

۴:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۴

شعر طنز

میوه امید(اجتماعی)

پیش ازین بود اگر قوت شما نان و نمک
تازگی مرغ و فسنجان شده می بینی که

۴:۰۳ ب.ظ 

شعر طنز

میوه تدبیر(سیاسی)

عزت و توسعه آورده فراوان، برجام
شلغم آباد چو تهران شده می بینی که!

۱:۳۱ ب.ظ 

راهکارهاي رفع مظلوميت بانکها

خوب، بد، بانک!

يا اگر اينها نشد، مي توانند دستگاههاي عابربانک(ATM) را در نقاط صعب الورود، صعب العبور، صعب العلاج، صعب المحال و چند صعبِ ديگر قرار داده تا مردم، رغبت نکنند رنجِ پول برداشتن از حسابشان را به جان بخرند.

۱۲:۲۲ ب.ظ 

اپوزیسیون کیست یا چیست؟

واژگان شیاشی

دولت فرانسه، در آستانه سفر حسن روحانی به پاریس، عالی‌ترین نشان فرهنگی خود را به درایه درخشش؛ استاد ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و از فعالان اپوزیسیون جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگ و سیاست اهدا کرد.