۱۰:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۳

فروشنده فرهادی هفت

در رو روی هر کسی باز نکنیم!

۸:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۲

تعبیر دیدن آفتاب در خواب

آفتاب آمد دلیل ماهتاب!

اگر خواب ببیند که در آفتاب نقطه سیاهی بود یعنی باید برای سلطنتش نگران شود. اگر ببیند که ماه گوشه ای از آفتاب را کَند و آفتاب توجهی ننمود یعنی برادرش آبروی او را خواهد برد اما او توجهی نمی کند.

۱۰:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۱

مصاحبه با متفکر گفتگوی تمدن ها

آیا تا به حال خودتون هم گفتگوی تمدنها رو تجربه کردید؟


۱۲:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۳۱

بررسی امکان دیدار خیلی اتفاقی روسای جمهور ایران و آمریکا

روابط فی‌مابین!

حسن پس از اتمام نطق گهربار خود در سازمان ملل که موضوعات مختلفی از تغییرات آب و هوا تا تسلیت فوت شوهر عمه محترمه رئیس‌جمهور کره شمالی به راهرو معروف می‌رود که خیلی اتفاقی...
محمد جواد: اوه مای گاد، حسن ببین کی اینجاس، باراک خودمونه
حسن: اوه اوه، ببین، سرت رو بنداز پایین، انگار نه انگار که دیدیشون
محمد جواد: این اُمُّل بازیا چیه، دارن نگاهمون میکنن، یه دست کوچولوئه دیگه

۱۲:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۹

سازمان ملل افشا کرد:

آمریکا می خواهد برای خرابی تلفن و فوت های شدیدی که از ایران شده است، ایران را جریمه و دو میلیارد دیگر هم حساب به حساب کند.