۱۰:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۵

کمک به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

اموال ناملموس!

اموال ناملموس: اموالی که نوشته می‌شوند. خوانده می‌شوند، حتی دیده هم می‌شوند، ولی یکهو می‌بینید هیچی به هیچی! مثلا یک سری اموال در حاشیه کرسنت بود که جلوی چشم همه دود شد رفت هوا.

۱۰:۰۰ ب.ظ 

گزارش خبری از یک همایش خفن

«بخور و ببر با صدای چی؟»

در حاشیه این همایش حرکات موزون که بعدا گفته شد منظور، موزهای روی میز بوده و بعدا معلوم شد حرکات دختران زیر 16 بوده، در مقابل چشمان مدیران نیز اجرا شد.

پیامک نوروزی روحانی

۱۲:۴۱ ق.ظ 

آفرین بر تو که شایسته صد چندینی...

فال نوروزی شیخنا حسن روحانی

حالا باز بیاید بگین رئیس جمهورمون بی ادبه و هی فحش نثار منتقداش می کنه! این نوگل با ادب رو چه به این وصله ها که یه عده بی سواد کم عقل بهش می چسبونن؟

استیضاح آخوندی

۱۲:۲۷ ق.ظ 

درباب استیضاح های مکرر آخوندی

الو موزه دورهمی؟

حالا که یک پدر را جلوی همسر و یک دختر را جلوی خواستگار هایش شرمنده کرده اید باز هم دست بردار نیستید و مسخره میکنید؟! پس فردا، شب عید است؛ حساب کنید اگر خود شما یک شام مختصر برای خاله و خانباجی بدهید، چقدر ته جیب تان می ماند؟

رژیم تخم شربتی

۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۴

رژیمِ تخم شربتی

رژیم خیلی کلک بود. تمام مسیر راهپیمایی را داروخانه و بانک و کبابی و فلافلی و پارک گذاشته بود و به مردم پول و غذا و دارو میداد.