telegram

۱۱:۰۳ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۲

نامه نگاری عضو دون پایه سازمان به عضو ارشد

مرگ بر ریشوها!

دومین فرد ربوده شده مردی است 32 ساله که با دو اقدام بزرگ به همراهی با رژیم پرداخته است. یکی اینکه ریش دارد و دوم اینکه پیراهنش را روی شلوار می‌اندازد. اگرچه آدم‌های ریشو و آدمهایی که پیراهن را روش شلوار می‌اندازند زیاد هستند اما همزمانی این دو اقدام این فرد را در اولویت قرار داد.

۱۱:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۱

آمریکا، فضائل اخلاقی و دیگر هیچ!

طفلکی وحشی…

واقعاً چه کسی می تواند ببیند که جلوی چشمش بوفالوها را بخورند و ساکت بماند؟ مگر جرم بوفالو چیست؟ اگر من هم جای رئیس جمهور آمریکا بودم علاوه بر مجازات بوفالو خوران، یک کمپین هم راه می انداختم با عنوان: «من هم یک بوفالو هستم».

۱۲:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۰

چگونه احمد شهید زحمت زنده نگهداشتن حقوق بشر را می کشد؟

مصائب احیای حقوق بشر

این طفل معصوم که ماحصل ارتباطات محمدرضا پهلوی و آن خانم است، پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی و نوجوانی در غربت و بی پدری و بیمادری، خود به خود بزرگ شده و در حال حاضر تنها بوده و دارد گریه می کند. متأسفانه جمهوری اسلامی پدر و مادر نامبرده را پیگیری نمی کند.

۱۱:۳۲ ق.ظ 

شعر طنز

درد دلی دولتی

در جنوب شهر هم تفریح هست
کم دگر در حسرت توچال باش

گر توانستی بچاپی مثل ما
ساعت 9 توی ترمینال باش

۱۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۹

شور و هیجان از نوع صهیونیستی

المپیک…جنگ…پیوندتان مبارک!

در سال 2006 و در حالی که رقابتهای جام جهانی در آلمان در حال پیگیری بود، رژیم صهیونیستی که می خواست به صربها ثابت کند هر «ص» صهیونیست نیست، دو باره به لبنان حمله و یک بار دیگر شور و هیجان را به این کشور هدیه کرد!