telegram

۱۱:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۲۷

واکاوی تأثیر آفتاب بر پوست بانوان جهان سومی

کارشناس مسائل منطقه و غیره

هرکسی سهم مشخصی از آفتاب دارد که اگر نگذارد یا نگذارند!! این مقدار به همه جای بدنش بخورد، همه سهمش با شدت بیشتری می‌خورد به جاهایی که باز است و موجب آفتاب سوختگی می‌شود. یک چیزی‌ست شبیه یارانه؛ سهمت را می‌دهند و خودت تصمیم می‌گیری چگونه و کجا مصرفش کنی...

۶:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۲۶

از وعده های انتخاباتی تا خیالبافی های پوچ

حداقل یک دروغ بگو که راست باشد!

آنچنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که مردم اصلاً به 45 هزار تومان یارانه نیاز نداشته و زندگی خوبی داشته و همه افراد شاغل باشند.

۱۲:۵۹ ب.ظ 

راهکارهای بهشتی شدن/

پاپ ایز فالوئینگ یو!

یا شاید بهتر باشد بگویم حالا چقدر کارها راحت تر شده. مثلاً بهشت رفتن یا در برزخ گیر نکردن

۳:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۲۵

عزاداری یک ساله ی تایلند ی ها

مرگ و میراث ملوکانه!

پادشاهی که بتواند صادرات برنج نامرغوب شان رابه کشوری که خودش مرغوبترین برنج را دارد افزایش دهد، اصلاً قابل ستایش و پرستیدن است.

۶:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۱۵

تخم دو زرده کرده اند!

معاون اول رييس جمهور، جهانگیری: گیرند‌گان حقوق‌های نامتعارف تخلف نکرده‌اند! آنها ...