۱۱:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۱۶

یک روز معمولی در هیئت دولت

هرکی چی وارد کنه بهتره

وزیر آموزش و پرورش: به نظر من شما یه چیزی وارد کن که به حوزه مسئولیتت هم بخوره تا فردا پشت سرت حرف در نیارن بگن بجای اینکه فکر و ذکرش مسئولیتش باشه رفت توی کار واردات. من رو ببین عبرت بگیر. اگر بجای لباس، دفتر مشق و مداد خودکار وارد کرده بودم کسی گیر نمیداد.

۱۱:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۱۳

واکنش ها به سخنرانی باشکوه کرباسچی

گور بابای کی؟

اعتراض «موگرینی» یی:
واااا آدم در این شرایط غلط بکند اعتراضی داشته باشد. تو رو اصلا یه جور دیگه دوست دارم غلام.

۵:۰۲ ب.ظ 

18توصیه کلیدی به کلیدی ترین کاندیدای ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات

توصیه های کلیدی

به هر شیوه ای که امکان پذیر است مسئولان خارجی را در این موقعیت زمانی به کشور بکشانید و یکی دو قرارداد تجاری ده بیست ساله هم با آنها ببندید. این کار در رأی آوری بیشتر سودمند است اگرنه هم یکی دو تا از فعالان اقتصادی به سود بادآورده ای می رسند!

۴:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۱۰

ماجراهای خانواده در دسترس (قسمت دوم)

آس و پاس!

بعد از دوران نامزدی پدر، برنامه ریزی کرده ام که برای امتحانات آماده شوم. اما انگار سال انتخابات سال درس خواندن نیست. طبق برنامه باید صبح جمعه از خواب بیدار میشدم و تا شب درس میخواندم. صبح که نه! ظهر ساعت یازده و نیم بلند شدم.

۲:۴۵ ب.ظ 

نظرات مردم پیرامون مناظره

زمان رضا شاه مناظرات جذاب تر بود…

یک مرفه فربه: چه وضعشه آخه؟ ۹۶ درصد خون چهار درصد آدم بدبخت رو تو شیشه کردن. من که به کسی رای میدم که بیاد و حق ما ۴ درصد رو از اون ۹۶ درصد ظالم بگیره.