۱:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

سودجویی از آل

آل ۱

البته عده‌ای سودجو نام آل را به اسم خود اضافه کرده‌اند که در میان دیگر کشورها خوف بیاندازند که پس از مدتی به انحراف رفته و فقط قسمت «زایمان» را از آل‌ها به ارث بردند

۱۲:۵۰ ب.ظ 

شعر طنز

این گونه فرت و فرت به هرجا بنر زدند!

یک عکس در فضای مجازی زیاد شد
چون عده ای به نیت غوغا بنر زدند

۱۲:۳۳ ب.ظ 

فال هفته / شماره هشتم

ای صاحب فال! از چی داری می‌سوزی؟

صاحب فال ببین که حتی مربی تیم ملی فوتبال مملکتت هم دارد به برجام انتقاد می‌کند و از تحریم‌ها گلایه‌مند است. خواجه معتقد است هرچه زودتر باید خاکی بر سر کنی.

یک سبد پر از موز بیاورید

۳:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۷

واکنش شیخ به تحریم های جدید آمریکا

یک سبد پر از موز بیاورید

روزی شیخی خنده رو بربلندای تپه ای نشسته بود و به افق می نگریست. مریدان بر بالای تپه آمدند تا مسائل خود را از وی بپرسند، شیخ به آنان گفت که قبل از آنکه بیایید ربنای دلنشینی گوش نموده ام و حال بسیار خوشی دارم، از این رو سوالاتتان را به حکیمانه ترین حالت پاسخ گویم.

۴:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

یک مقاله نسبتا علمی

رهیافتی در نسبت جنبش سبز و روز قدس ۸۸

جنبش سبز با ارئه دلایل متقن و غیر قابل انکاری مبنی بر وجود تقلب در انتخابات سال ۸۸ شکل گرفت (Dr.Zahra Rahnavard. Damad-lorestan. BBC farsi. 23 khordad 1388) و بر این اساس، مبارزه با تقلب و احیای حقوق از دست رفته مردم در انتخابات را سرلوحه کار خود قرار داد.