۱۲:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۰

چگونه احمد شهید زحمت زنده نگهداشتن حقوق بشر را می کشد؟

مصائب احیای حقوق بشر

این طفل معصوم که ماحصل ارتباطات محمدرضا پهلوی و آن خانم است، پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی و نوجوانی در غربت و بی پدری و بیمادری، خود به خود بزرگ شده و در حال حاضر تنها بوده و دارد گریه می کند. متأسفانه جمهوری اسلامی پدر و مادر نامبرده را پیگیری نمی کند.

۱۱:۳۲ ق.ظ 

شعر طنز

درد دلی دولتی

در جنوب شهر هم تفریح هست
کم دگر در حسرت توچال باش

گر توانستی بچاپی مثل ما
ساعت 9 توی ترمینال باش

۱۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۹

شور و هیجان از نوع صهیونیستی

المپیک…جنگ…پیوندتان مبارک!

در سال 2006 و در حالی که رقابتهای جام جهانی در آلمان در حال پیگیری بود، رژیم صهیونیستی که می خواست به صربها ثابت کند هر «ص» صهیونیست نیست، دو باره به لبنان حمله و یک بار دیگر شور و هیجان را به این کشور هدیه کرد!

۱۲:۲۱ ق.ظ 

شعر طنز

“من یار نیمه راهم…”

هر روز یک گشایش، با گفتگو و سازش
هی پاره گشته ام چون، روبان افتتاحم!

۴:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۸

نگاهی به صنعت جنین سوزی و نسبت آن با تاریخ آمریکا!

«افسانه ی سرخ»

در سرزمین جدید بوته هایی رشد می کرد که از زیرش بچه انسان عمل می آمد. طبیعی است که در چنین شرایطی شهروندان آمریکایی نیازی به تشکیل خانواده نمی دیدند. از طرفی این بچه ها بزرگتر که می شدند به صورت خودجوش وارد بازار کار شده و ضمن خدمت رسانی از حقوق ویژه «زندگی در قبال کار در مزارع تنباکو» برخوردار می شدند.