۱۲:۰۳ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۵

اولین فحش خوردن های احمدی نژاد از همچین روزی شروع شد

کی فکرش را می کرد ۱۹۱سال پیش ماده ای کشف شود که نزدیک به دوقرن بعد رییس جمهوری بخواهد به خاطر سهمیه بندی آن بد و بی راه بخورد.

۱۰:۴۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۴

به مناسبت سالروز جدا شدن بحرین از ایران

نامه های عاشق ساواکی و معشوق بحرینی اش

ساواک آن قدرها هم که بابات می گفت خشن نیست، امروز که رفته بودم با عزت و احترام از من پذیرایی کردند، راستش فریده، بهم گفتند چرا میخوای بیای ساواک، منم صورتم سرخ شد و روم نشد بگم به خاطر تو، از حشمت شنیده بودم که تو جواب این سوال باید بگی به خاطر اعلیحضرت همایونی. فریده جانم من به خاطر تو هر کاری می کنم، فدای تو اسدالله جانت!

۳:۵۴ ق.ظ 

رئیس جمهور در گفتگوی ویژه ی خبری

وعده الکی با گرمای اضافه!

پياده شده ام و كنار تاكسي، پيچ و تابي به عضلاتم مي دهم. راننده مي گويد:"بشين داداش، چشم به هم بزني ي نفر گرفتيم و راه افتاديم" دفعه چندم است كه وعده الكي مي دهد.

۲:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۲

برجام و تحریم ها

در سالگرد برجام سوالی که مطرح می شود این است که طی این معاهده، در حال حاضر وضعیت تحریم ها علیه ایران چگونه است؟ اجرای برجام توانسنه است اثر مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد کند و آیا فضای کسب و کار به سمت استاندارهای بین المللی پیش رفته است؟

۱۱:۰۳ ق.ظ 

نامه نگاری عضو دون پایه سازمان به عضو ارشد

مرگ بر ریشوها!

دومین فرد ربوده شده مردی است 32 ساله که با دو اقدام بزرگ به همراهی با رژیم پرداخته است. یکی اینکه ریش دارد و دوم اینکه پیراهنش را روی شلوار می‌اندازد. اگرچه آدم‌های ریشو و آدمهایی که پیراهن را روش شلوار می‌اندازند زیاد هستند اما همزمانی این دو اقدام این فرد را در اولویت قرار داد.