مقام قهرمانی تصادفات

۸:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۶

یک پله تا سکوی قهرمانی تصادفات

بگذارید خودش کارش را بکند!

در رابطه با ایمنی جاده‌ها خداراشکر مشکلی نداریم و اگر کاری نکنیم و اوضاع جاده‌ها به همین صورت باقی بماند، جاده‌ها خودشان کارشان را می‌کنند و ما را به قهرمانی می‌رسانند.

فرقه شیرازی

۱۰:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱

شعر طنز

شیعه انگلیسی

شیعه هم گاهی شبیه داعشی ها می‌شود
در رگش وقتی که جریان داشت پول انگلیس
پرچم هم مذهب خود را به پایین می‌کشد
دست مزدوری که می‌باشد قبول انگلیس

آب را ول نکنید

۱:۴۳ ب.ظ 

آب را ول نکنید!‏

آب را در استخری تجمیع کرده و خودرو ‏خود را در آن بیاندازید و بگذارید خوب چرکهایش خیس خورده و از بدنه زدوده شود! به این ترتیب ‏می‏توانید از یک استخر آب برای چند وعده شستشو استفاده کنید!‏

من مادرم را دوست دارم

۷:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۱۷

میلاد دختر پیامبر رحمت (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س)

چالش اول شخص جمع

مرد خوبی باش و از خوبی او تقدیر کن
با خرید، آتش بس یک ساله را تدبیر کن

تو هم ای زن کم توقع باش، اگر کم پول بود
کل سرتاپای او را در غل و زنجیر کن

دانشنامه ای كاملاً واز (كاملاً از بيخ)

۱۰:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۱۴

دانشنامه ای كاملاً واز (كاملاً از بيخ)

برگی از وازپدیا (۳)

راه راه: خشونت به معنای انجام هرگونه کار خشن جسمی، روحی، ذهنی،فیزیکی، شیمیایی، اجتماعی و فردی و ... که سبب آزار جسمی،روحی، ذهنی،فیزیکی، شیمیایی، اجتماعی و فردی و ... فرد می شود. این تعریف بر اساس نگاه کاملا برابر خواهانه شکل گرفته و به همین دلیل خشونت را می توان به دو دسته ی خشونت علیه زنان و مردان تقسیم کرد.