دسته بندی آدم ها در فضای مجازی

۸:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۲۰

آمار کارشناسانه درباره آمار

چقد خلیم!

افرادی هستند که ابزار منقل و قلیان و تنبک به اضافه یک زیرانداز همیشه دردسترس می گذارند. فشارهای روانی، این دسته را مجبور میکند به هر گونه گیاهی، که شباهتی به چمن داشته باشد حمله کرده و به حرکات موزون بپردازند.

۸:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۱۸

بحران های نوروزی پس از ازدواج

خونه ی مامانم اینا یا مامانش اینا؟!

سمت خانه مامانش اینا گاز میدهد و "دلبرم جان جان" برای عروس خانم میخواند اما رونالدینیو طور، حول حالنا را نگفته ماشین جلوی خانه مامانم اینا پارک میشود! به شرط حیات شاه داماد

یک کلاغ و چهل کلاغ

۱۲:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۱۵

بررسی صحت و سقم اخبار و اطلاعات در فضای مجازی

تا نباشد چیزکی…

دخترِ خاله کتی با همین سوالات، رتبه ی در خور توجهی گرفت. نزدیک بیست هزار. نخندید. فسفرهای مغزش به دویست هزار هم نمی رسید چه برسد به بیست هزار.

کوکب خانم زن باسلیقه ای...

۱۱:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۱۴

نوستالوژی ها در اتاق بازجویی

من کوکب نیستم، پارمیدام!

او ضمن تکذیب گاوداری، دوشیدن و تبدیل شیر تازه به لبنیات محلی، گفت: " من شیر پاستوریزه کم چرب هم که میخورم پوستم کهیر میزنه!" کوکب خانم در ادامه به شدت از عباس و خانواده اش انتقاد کرد

ترک کردن و اعتیاد

۱۲:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۱۲

به جای شطرنجی از توری کوبلن استفاده کنید

عقل جن

تحقیقات نشان می دهد اعتیاد از زمان وابستگی به پستونک در بچه ایجاد می شود و با اعتیاد به تخمه شکستن هنگام تماشای برنامه نود و چک کردن دقیقه به دقیقه تلگرام واعتیاد به خوردن چایی پر رنگ ادامه پیدا می کند.