۵:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۳

مناجات شیطان با خدا در ماه رمضان

من به که پناه ببرم؟

هیمنا! ملت سحری میخورند تا میام گولشان بزنم میخوابند تا عصر. مذللا! تابستانیه باید مگس بپرانیم؟

۳:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

شعر طنز

کلاس درس از باغ جنان به!

بدو گفتم: عزیزم عشق خوب است!
بگفت: آری؛ ولی ثروت از آن به!

۵:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۳۱

ماجرای اوس مم صادق لحاف‌دوز با پزشک حاذق‌الزمان

مشکل از کیسه صفراست

آمپول را طوری فرو کرد که موج صدای مم‌صادق تمام راهروهای بیمارستان را کاوید و به گوش دکتر الدکیرات رسید که در آنسوی بیمارستان نشسته بود و داشت روزنامه می‌خواند.

۴:۵۵ ب.ظ 

اندر باب پدیده نادر «حسوف»

خوابگاه هوا ندارد

دانشجویان که تحمل هوای خوابگاه را ندارند چگونه میخواهند هوای گرم اهواز را تحمل کنند؟!

۱۰:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۴

وقتی هم به ما مربوط هست و هم نیست...

ما فقط نظارت داریم

- رئیس اتحادیه نانوایان: «وظیفه اصلی نظارت بر عرضه بربری کنجدی دو آتشه در شهر بر عهده اتحادیه کنجد فروشان است و اتحادیه ما، فقط بر فعالیت نانوایی ها نظارت دارد.»