telegram

۸:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۱۰

کارکردهای اجتماعی کتاب

کتاب به مثابه آکسسوار منزل!

یکی از کارکردهای کتاب در کشور ما، ریختن تخمه، آلبالو یا قراردادن لبوی داغ بر روی آن توسط دستفروشان و ارائه آن به بچه های مظلوم مدرسه ای است که یک اسکناس 50 تومانی به عشق خوردن چلسمه از جیب مبارک پدر، کِش رفته اند. البته این مورد در زمان بیلبیلک میرزا اتفاق می افتاد و اکنون ظرفهای یکبار مصرف این کارکرد مهم کتاب را از آن گرفته اند.

۵:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۸

شعر طنز

به جز نمایشگاه

دارد اینجا عجیب برکت ها
سرگرفته چقدر وصلت ها

۴:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۷

از کتابچه کمکی میرزا اردشیر نکو واکن

سَر کتاب

بخت گشایی خیلی پیشرفته (بیش از 40 سال): یک کاغذ را برداشته و به قطعات ریز خرد کرده و روی سرش لی لی لی لی کنید خوشحال شود.


۱:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۵

برنامه آشپزی

آموزش پخت آش اژدها!

سلام به همه ی ببیندگان خوب آموزش آشپزی. ما در این برنامه قصد داریم تا پخت آش اژدها رو به شما یاد بدیم
ببینید این قابلمه یکی از تیکه های سرویس هفت تیکه شرکت قابلمه سازان ایتالیا هست و ما برای حمایت از تولید خارج و کمک به جوانان بیکار اون سرزمین تصمیم گرفتیم تا این قابلمه رو از تلویزیون خودمون تلیغ کنیم.

۱۱:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۴

در پی اعتراض به عدم وجود پارتی در ادارات

بهشتی مختص فریدون!

یک صبح پاییزی از خواب برمی خیزی و متوجه می شوی زکی! همان«پیش میاد دیگه»ی معروف این بار برای تو پیش آمده و عدل رتبه های نجومی با توی دورقمی هم دانشگاهی و به طرز فراعجیبی هم رشته اند.