برنامه ریزی

۱۲:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۶

زمستان رفت و رو سیاهی اش به زغال ماند

برنامه ریزی با نمک

چنانچه زمستان بخواهد برگردد، فکری به حال خودمان می کنیم. این روابط عمومی اعلام کرد: مردم نگران نباشند چرا که به میزان کافی نمک برای ذوب برف ها داریم، ما از هیچی نمی ترسیم و غافلگیر نمی‌شویم.

۱۰:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۵

گزارش خبری از یک همایش خفن

«بخور و ببر با صدای چی؟»

در حاشیه این همایش حرکات موزون که بعدا گفته شد منظور، موزهای روی میز بوده و بعدا معلوم شد حرکات دختران زیر 16 بوده، در مقابل چشمان مدیران نیز اجرا شد.

چگونه در عید ۹۷ با آداب،معاشرت کنیم.

۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۴

معرفی جلد چهل هشتم از مجموعه《آداب معاشرت》

چگونه در عید ۹۷ با آداب،معاشرت کنیم.

در این کتاب میخوانید با دستورالعمل های کاربردی به شما آموزش میدهد چگونه زیر پوستی بادام هندی ها را جدا کنید.

مقام قهرمانی تصادفات

۸:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۶

یک پله تا سکوی قهرمانی تصادفات

بگذارید خودش کارش را بکند!

در رابطه با ایمنی جاده‌ها خداراشکر مشکلی نداریم و اگر کاری نکنیم و اوضاع جاده‌ها به همین صورت باقی بماند، جاده‌ها خودشان کارشان را می‌کنند و ما را به قهرمانی می‌رسانند.

فرقه شیرازی

۱۰:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱

شعر طنز

شیعه انگلیسی

شیعه هم گاهی شبیه داعشی ها می‌شود
در رگش وقتی که جریان داشت پول انگلیس
پرچم هم مذهب خود را به پایین می‌کشد
دست مزدوری که می‌باشد قبول انگلیس