۱۲:۰۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۱۱

سرشماری در عهد بوق/

دود، بو، سنگ

طبق گزارشات رسیده در عهد سنگیان برای سرشماری از تعداد قابل‌توجهی چوب و سنگ استفاده می‌، که همین امر موجب شده بود تا مساحت مرکز آمار آن دوران بالغ بر 5 برابر مساحت ورزشگاه آزادی حال حاضر باشد.

۱۰:۰۹ ق.ظ 

خاطره ی یک روز تعطیل

اشکنه در جوار سد لتیان!

چای آماده شد. با هم چای صرف کردیم. چای ما از یک بِرند معروف است. آنرا از فروشگاه محله با قیمت مناسب خریده ام. با آنکه کمی دهانمان مزه غبار خاک گرفته بود و یک سال از تاریخ انقضا چای گذشته بود، چای مطبوعی بود.

۸:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۱۰

کارکردهای اجتماعی کتاب

کتاب به مثابه آکسسوار منزل!

یکی از کارکردهای کتاب در کشور ما، ریختن تخمه، آلبالو یا قراردادن لبوی داغ بر روی آن توسط دستفروشان و ارائه آن به بچه های مظلوم مدرسه ای است که یک اسکناس 50 تومانی به عشق خوردن چلسمه از جیب مبارک پدر، کِش رفته اند. البته این مورد در زمان بیلبیلک میرزا اتفاق می افتاد و اکنون ظرفهای یکبار مصرف این کارکرد مهم کتاب را از آن گرفته اند.

۵:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۸

شعر طنز

به جز نمایشگاه

دارد اینجا عجیب برکت ها
سرگرفته چقدر وصلت ها

۴:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۷

از کتابچه کمکی میرزا اردشیر نکو واکن

سَر کتاب

بخت گشایی خیلی پیشرفته (بیش از 40 سال): یک کاغذ را برداشته و به قطعات ریز خرد کرده و روی سرش لی لی لی لی کنید خوشحال شود.