شباهت

۵:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۸

بررسی مزایای یک شباهت ساده

اصل جنس

برنامه های تلویزیونی هم همیشه یک مهمان رزرو با یک سوال ویژه خواهند داشت "از کی متوجه شدی شبیه اصل جنسی؟!"

۱۲:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

ادویات ایران 6

تبلیغات اَدَوی

به کسی که دوستش دارید شعری در وصف او هدیه بدهید. متفاوت‌ترین دوستت دارم‌ها را به محبوبتان بگویید.
نوشتن شعر به سفارش شما، برای محبوبتان توسط شاعران خوشنام و مطرح کشوری.

۵:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۳

مناجات شیطان با خدا در ماه رمضان

من به که پناه ببرم؟

هیمنا! ملت سحری میخورند تا میام گولشان بزنم میخوابند تا عصر. مذللا! تابستانیه باید مگس بپرانیم؟

۳:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

شعر طنز

کلاس درس از باغ جنان به!

بدو گفتم: عزیزم عشق خوب است!
بگفت: آری؛ ولی ثروت از آن به!

۵:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۳۱

ماجرای اوس مم صادق لحاف‌دوز با پزشک حاذق‌الزمان

مشکل از کیسه صفراست

آمپول را طوری فرو کرد که موج صدای مم‌صادق تمام راهروهای بیمارستان را کاوید و به گوش دکتر الدکیرات رسید که در آنسوی بیمارستان نشسته بود و داشت روزنامه می‌خواند.