۵:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۷

ورژن جدید نمایشنامه هملت

آقازاده ی دانمارکی!

تو که غریبه نیستی داداش ولی از تو چه پنهون همین دیشب آقای خدابیامرزم اومد تو خوابم و بعد اینکه چنتا ترکه داد بشکونم گفت: پسرم! بدان و آگاه باش که در زندگی، شده ضامن نارنجک بشو ولی هیچوقت ضامن وام بانکی نشو.

۲:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۴

ویژگی های یک کارمند نمونه

کار هر مراجعه کننده را سریع انجام ندهید. به او بگویید چون از او خوشتان آمده، برود و فردا بیاید. یا بگویید دلتان برایش تنگ می شود برای همین تا یک هفته هی بیاید و برود.

۲:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۱

داد ابو علی سینا هم درآمد!

اینقدر عکس نیمرخ هم از من منتشر نکنید، وقت جراحی بینی ام را نداشتم، مرسی عه..

۵:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۳۱

بعضی از افراد در فضای مجازی به دنبال چه هستند ؟؟؟

شاطر عباس و بدرود از دیار مجازی!

استاد عمومی و شکیل گروه کلاسی و تذکر بابت چت کردن به دانشجوی شاخ کلاس و حذف دانشجو سپس تعویض محل زندگی و مهاجرت به علت تهدید ها و در آخر حذف اکانت !!!

۱۱:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۵

سلسله مباحث "فرهنگ ایرانی "

خواهی نشوی درگیر، با بقیه هل بده برو تو!

جمع گرایی اصلی ترین و خاص ترین ویژگی مترو می باشد. فرد در این حالت چه بخواهد چه نخواهد باید جمع گرا باشد. یا خودش با زبان خوش به جمع می گراید یا جمع تا خرتناق به او می گروند.