۵:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۲-۱۹

نامه بازیگران زن و آنچه در دفاتر سینمایی اتفاق می‌افتد!

30 نفر از بازیگران زن نامه نوشته اند به معاون رسانه ملی و از فضای غیر اخلاقی حاکم بر تولیدات سینمایی و تلویزیونی گفته ‌اند. با این وضع احتمالا در دفاتر سینمایی این اتفاقات می‌افتد

۵:۱۰ ب.ظ 

آنچه در آینده در تلویزیون خواهیم دید

مورد عجیب فرزاد حسنی!

نه... خدایی چی توی خودت دیدی که فکر کردی باید بیای اینجا؟ نه... انصافا فکر کردی مثلا چه [...]ی هستی که مثلا باید بیای قیافه‌ت رو همه ببینن؟ فکر کردی من هم ننه‌ت هستم که قربون صدقه قد و بالات برم دماغ!

۴:۴۲ ب.ظ 

تاثیر شمارش آراء بر نظریه پان بالاشهریسم و نقد نظریات مخالف

فقط ما آدمیم…

درباره اصالت حقوق بالاشهر نشینان در خیلی از علوم بحث شده است. در علم روانشناسیِ شخصیت، ثابت شده که بالاشهرنشینی نه تنها در شخصیت آدم که در آرای انتخابات هم تأثیر میگذارد. همچنین در علم فلسفه غرب و چرب، پرفسور دهسانت ازکانت در کتاب «بالاشهر مینشینم پس هستم» به صورت کنایی تصریح کرده که آره و اینا.