۴:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۸

تیترخند هفته

از نامه وزیر راه به صدا و سیما، تا نامه حمید رسایی به روحانی

بنده خدا وزیر راه، آدم دلش کباب می‌شود از بس که این بشر مظلوم است و همینطوری بی خود و بی جهت یک عده گیر داده‌اند که آخوندی باید استیضاح بشود و فلان! آخر این چه منطقی است که بعضی‌ها دارند؟

۴:۱۱ ب.ظ 

شعر طنز

دو کاج

داخل فردو در پسابرجام
اتفاقی، دو کاج روییدند

سالیان دراز، مردم ما
ثمر این دو را نمی دیدند

۱۰:۱۱ ق.ظ 

پشت پرده ی حضور عده ای از هنرمندان در بیت رهبری

اعترافات تکان دهنده ی یک بازیگر

مراسم که تمام شد مامور اومد و گفت خانوادم آزاد شدند و خودمم میتونم برم. بعد جاسوییچی رو به خودم داد رو گفت سرکارت گذاشتیم بدبخت، بمبی در کار نبود. من ولی حرفشون رو باور نمیکنم. فکر کنم میخوان جای دیگه ای بترکم تا خونم گردنشون نیوفته برای همین هیچوقت جاسوییچی رو از خودم دور نمیکنم. هیچ وقت!

۸:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۶

راهکارهایی برای مردم اسرائیل!

تا ۲۵ سال دیگر، زایمان نکنید!

25 سال دیگر از بچه تان می پرسند که شما اهل کجا هستید؟ می گوید: اسرائیل! بعد طرف می گوید که نه منظورم گیاه مورد علاقه نیست؛ منظورم کشور است؛ محل تولد!