۵:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۷

ورژن جدید نمایشنامه هملت

آقازاده ی دانمارکی!

تو که غریبه نیستی داداش ولی از تو چه پنهون همین دیشب آقای خدابیامرزم اومد تو خوابم و بعد اینکه چنتا ترکه داد بشکونم گفت: پسرم! بدان و آگاه باش که در زندگی، شده ضامن نارنجک بشو ولی هیچوقت ضامن وام بانکی نشو.

۳:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۶

از آداب خواستگاری تا شربت سرفه در شعر صائب تبریزی!

ای ز رویت هر نگاهی را گلستان دگر!

بی قراری هرکه را پیچد به هم چون گردباد
اشاره دارد به شغل پشمک فروشی در شهر بازی ها که باید با صبر و حوصله پشمک درست شود و می گوید چگونه توقع داری پشمکی که یک آدم عجول و بی قرار می پیچد گرد و تر و تمیز از کار در بیاید؟!

۵:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۵

معرفی کتاب

اینبار یک لغتنامه را “از اون لحاظ” بخوانید!

ممکن است خیلی مواقع این جمله را شنیده باشید که وقتی میزبان به مهمانش می گوید: حالا تشریف داشتین» یعنی «من خیلی خوابم میاد، زودتر پاشو برو».

۲:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۴

ویژگی های یک کارمند نمونه

کار هر مراجعه کننده را سریع انجام ندهید. به او بگویید چون از او خوشتان آمده، برود و فردا بیاید. یا بگویید دلتان برایش تنگ می شود برای همین تا یک هفته هی بیاید و برود.

۳:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۰۳

مردم مشهد از دغدغه دولت درباره کنسرت حمایت کردند:

انقدر کنسرت نذاشتن تا ایدز گرفتیم!

اق کمال، راننده ی اتوبوس: یره تو دیگه کی هستی! خو همی ام پرسیدن دِرِه؟ به نظر مو هردو بهترن. الان از رکود رد شُدِم، بیکار هم نَدِرِم، فقط کنسرت کمه تا مردمه مشد، به عنوان بی مشکل ترین مردم دنیا شناخته بِرَن و کتاب گینس، ثبتشان کُنِه.
بفَمی، نفَمی مو خودُم هم یکمی استعداد خوانندگی دِرُم، فقط منتظرم مجوز بگیرُم.