telegram

۳:۲۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۱

فال هفته (قسمت هفتم)

هوی داعشی صاب فال! با موشک می‌زنیم دهنتو صاف می‌کنیم!

خواجه معتقد است وقتی موشکی بدینسان شلیک شود، نتیجه‌اش رفتن رنج‌ها و دردهاست

۵:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۳۱

ماجرای اوس مم صادق لحاف‌دوز با پزشک حاذق‌الزمان

مشکل از کیسه صفراست

آمپول را طوری فرو کرد که موج صدای مم‌صادق تمام راهروهای بیمارستان را کاوید و به گوش دکتر الدکیرات رسید که در آنسوی بیمارستان نشسته بود و داشت روزنامه می‌خواند.

۴:۵۵ ب.ظ 

اندر باب پدیده نادر «حسوف»

خوابگاه هوا ندارد

دانشجویان که تحمل هوای خوابگاه را ندارند چگونه میخواهند هوای گرم اهواز را تحمل کنند؟!

۴:۲۸ ب.ظ 

وصیت نامه یک داعشی لحظاتی قبل از سیلی موشکی

از دهن افتاد!

به پیکارجویان همرزمم چیزی نگویید، فقط دوتا کشیده آبدار بخوابونید توی گوششان خاک بر سرها رو. اگر درست جنگیده بودند که من الان زنده بودم!

۱۲:۱۱ ب.ظ 

اظهارات چهره ها در مورد نقفض برجام

به قیافه‌ اش نمی‌خورد بشه نقضش کرد

آشنا: مجلس سنا رو دست کسانی ندیم که در قبال تصمیماتشون برای ما هزینه ایجاد می‌کنند و مسوولیت قبول نمی‌کنند.