۱۲:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۳

تنوع تلفات با هواپیماهای چینی

لطفا به تهِ هواپیما بروید

لطفا افرادی که صندلی آنها کمربند دارد کمربندهای مخصوص پرواز خود را ببندند و برای ایمنی سایر مسافران، در طول پرواز جایشان را با آنها عوض نمایند. همچنین لطفا پشتی صندلی خود را بخوابانید و از لذت کشیدن آخرین سیگار خود را محروم نفرمائید.

۹:۴۲ ق.ظ 

شعر طنز/ بداهه سرایی پسانقض برجامی شاعران راه راه:

دست به هر چه میزنی، جان تو قفل میشود…

خنده ی بی امان تو، داده به ما امیدها
عاشق جانفشان تو، سیاه ها سفید ها
معترفند عاقلان، به هوش و درک و فهم تو
منتقدند عده ای ندیدها بدیدها

۷:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۲

در کمین تهران

۵:۵۵ ب.ظ 

ایده هایی برای حفظ کرامت نماد شفافیت!!

نجات سرباز محمود

محمود، محمود است. پس "محمود احمدی نژاد" را به جایش معرفی کنید. با دستگیری وی قائله سفر استانی و مسکن مهر و بین التعطیلین تمام میشود میرود پی کارش؛ نصف دعوا های مملکت هم حل میشود.

۱۲:۲۱ ب.ظ 

تحلیل جزء به جزءصحبتهای معاون محیط زیست

هوا به این طبیعی ای

اینورژن یک پدیده ی طبیعی ست: یک اونورژن هم داریم که پدیده ای غیرطبیعی است شبیه اینورژن، که در دولت قبل اتفاق می افتاد و خیلی خطرناک بود و علتش هم بنزین های بی کیفیت داخلی بود که با واردات بنزین باکیفیت خارجکی برطرف شد.