۱۲:۳۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

فال هفته / شماره هشتم

ای صاحب فال! از چی داری می‌سوزی؟

صاحب فال ببین که حتی مربی تیم ملی فوتبال مملکتت هم دارد به برجام انتقاد می‌کند و از تحریم‌ها گلایه‌مند است. خواجه معتقد است هرچه زودتر باید خاکی بر سر کنی.

شباهت

۵:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۸

بررسی مزایای یک شباهت ساده

اصل جنس

برنامه های تلویزیونی هم همیشه یک مهمان رزرو با یک سوال ویژه خواهند داشت "از کی متوجه شدی شبیه اصل جنسی؟!"

یک سبد پر از موز بیاورید

۳:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۷

واکنش شیخ به تحریم های جدید آمریکا

یک سبد پر از موز بیاورید

روزی شیخی خنده رو بربلندای تپه ای نشسته بود و به افق می نگریست. مریدان بر بالای تپه آمدند تا مسائل خود را از وی بپرسند، شیخ به آنان گفت که قبل از آنکه بیایید ربنای دلنشینی گوش نموده ام و حال بسیار خوشی دارم، از این رو سوالاتتان را به حکیمانه ترین حالت پاسخ گویم.

۱:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

معرفی کتاب

تندم ولی مفیدم

شخصیت های این کتاب غیر از سیر، گیاهان و جانورانی هستند که سیر با آنها مواجه می شود و با هدیه حبه های خود به آنها به درمان بیماری هایشان می پردازد.

۱۲:۲۲ ب.ظ 

ادویات ایران 6

تبلیغات اَدَوی

به کسی که دوستش دارید شعری در وصف او هدیه بدهید. متفاوت‌ترین دوستت دارم‌ها را به محبوبتان بگویید.
نوشتن شعر به سفارش شما، برای محبوبتان توسط شاعران خوشنام و مطرح کشوری.