telegram

آیا می دانید در ونزوئلا تورم چند درصد است؟!
چرا شکر نعمت نمی کنید؟
سوالات دیگر رئیس جمهور را در قسمت نهم بشنوید!

رادیو طنزیم را «یکشنبه ها» با هندزفری گوش کنید!! ?