telegram

۱۰:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۵

گزیده دکتر سلام ۱۳۲

با این روش معامله، اگه هزینه بیشتر شد چیکار می کنید؟