۱۰:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۷

موضوع انشا: چگونه زندگی خوبی داشته باشیم؟

غلط کردی!

من ازدواج را دوست دارم... آخ! مادرم با چوب بالای سرم نشسته است. پدرم می گوید خاااک! تو هم مثل من بدبخت می شوی. پدرم می گوید آخ! مادرم به پدرم می گوید ازدواج مگر چه مشکلی دارد؟ تو که قبل از ازدواجمان هیچی نداشتی، اما الان یک زن عالی و ماشین داری. پدرم می گوید اگر ازدواج نکرده بودم به جای خرج بوتاکس و عمل دماغت، دوتا خانه و چندتا زمین خریده بودم. مادرم دیگر چیزی نمی گوید، فقط صدای ...خوردم پدرم می آید!

ازدواج

۱۲:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۵

ربات جاسوس با کمک لاکپشت شجاع به دام افتاد!

دیروز او را از سیم های خاردار بیرون آورده بودند. تا حالا به هوش نیامده بود. همه نگرانش بودند. چندماه پیش همسرش از بس آشغال های آدم ها را خورده بود مسموم شد مُرد.

۱۲:۱۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۰

چرایی لزوم استفاده بهینه از فرجه ها

فرجه از نون شبم واجب تره!

اگر دخترشان را به شرط خانه سیصدمتری در شمال غرب تهران به شما میدهند برای آن ضرب المثل دوری و دوستی ست وگرنه خودشان که به هوای جنوب شهر عادت دارند.

ازدواج با اهالی کرم

۷:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۳

توصیه های جانشین حافظ برای ازدواج جوانان

ازدواج با اهالی کَرَم

یکی یکی همه رفتند دلبران از پیش
پری، ستاره، ثریا، صنم نخواهد ماند

حرمسرای دلم را چو دید حافظ، گفت:
"کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند"

۱:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۰۷

نامه ناصرالدین شاه به میرزا حسین‌خان سپهسالار

کم مانده بود میرزا!

انگار یک پری دریایی روی صندلی نشسته بود. از بخت بد هرچه برای او دست تکان دادیم و سوت زدیم افاقه نکرد. حتا به ما یک نظر هم نکرد. بیخیالش گشتیم. با خود گفتیم که بعدا میگوییم او را به حضور برسانند جهت صحبتی!