دوان دوان می رویم

۱۲:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۹

روزنوشت خواستاری و خواستگاری درعصرجدید

دوان دوان می‌رویم

راستش دیروز که رفته‌بودیم برای خواستگاری دختر اقدس خانم، با دیدن اقدس خانوم خودم را نگه‌داشتم اما با دیدن دخترش دیگر چیزی ندیدم! چشم بازکردم دیدم در بیمارستانم! تازه فهمیدم که غول مرحله آخر دختر اقدس خانم است نه خودش! تازه توی بیمارستان صدایش را می‌شنیدم که می‌گفت اگر ما قبول کردیم، رسم دارند که دختر و پسر یکساعت به هم زل بزنند!

دوان دوان می رویم

۱۰:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

غول طلا

۱۱:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۵

اندر باب انواع حلقه و کاربردهای آن

آن توخالیِ طلاییِ بدریخت!

پفک نمکی حلقه ای
کاربرد اقتصادی آن به عنوان حلقه ی ازدواج است. این کاربری مزایای خوبی هم دارد
1-بیشتر از طلا نما دارد. انصافا طلایی توی چشم تر است یا نارنجی؟

۱:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۳

مراسمات عروسی و بلاهای نازل شده اش

فراری ازدواج، پناهنده کوه آلپ

ماهی سرخ کن نچسب، مرغ سرخ کن نچسب، گاو سرخ کن نچسب، ظروف برای خانواده خودم کریستال و شیشه، برای فامیل هایم آرکوپال، خانواده شوهرم و فامیل هایش اِستیل، هرکدام دوازده دست

۱۰:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۴

راه راه ۵۰