مراسم تاجگذاری

۱۱:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۹

مراسم تاجگذاری

بزنید…برقصید

همه سرها به زمین بود که ناگاه کسی سکوت را شکست. امروز روزه جشنه روز تاج گذاری چرا ساکت شدید؟ بزنید برقصید.عقبیا شله... و همه زدند و رقصیدند و خندیدند به ریش های بور و ابروان پهن...

طالع بینی دانشجویی

۱۲:۱۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۵

طالع بینی روز دانشجو

مراقب باشید!

به قشنگ‌ترین روز از  فصلی که در آن به دنیا آمدید رسیدیم! این را به فال نیک بگیرید
دانشجو، تولدت مبارک!

۱۲:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

شعر طنز

پشیمانی بس است

این کلاهِ کاسکت را از سرت بردار چون
"از جواهرخانه ی خالی نگهبانی بس است"