افتتاح خانه رفسنجانی

۱۲:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۶

توئیزر 51

قضای حاجت دورِ یقه ی اُکازیون!

گفتنی است به زودی طرح بازدید از لیوان و دستمال شخصی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهدشد.

۱۲:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۳

در بیان افتتاح بیمارستان و مریدان مراد و الخ

نیاورده اند که…

والی گفت: پ ن پ، ساختمان شش طبقه می‌خواستی؟ مراد بر خود لعنت فرستاد که چرا به والی رأی داده بود و بدتر اینکه مریدان را هم روانه‌ی ستاد والی کرده بود. پس سریع رفت و بنری سه در سه زد به این مضمون که «افتتاح بیمارستان شبانه‌روزی شش طبقه‌ی مراددرّه».

۷:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۸

افتتاح روح انی

۹:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

شعر طنز

یادم نیست!

برای کاهش بیکاری و گرانی ها
نداده ام به کسی من نوید،یادم نیست

مپرس دیگر از آن وام های میلیاردی
چرا شده است دکل ناپدید؟ یادم نیست

۱۰:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۰۸

شعر طنز

وعده سرخرمن

ای که با وعده ی صد روزه به بار آمده ای
بار دیگر تو بگو بهر چه کار آمده ای؟؟؟

گوجه از کنترل خوب تو شد هفت هزار
بهر افزایش سبزی و خیار آمده ای