خرید و فروش سکه ممنوع

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۷

چهارصفر، هیچ!

شادیم از این که کار داریم همه!

یارانه، چهل هزار داریم همه

فردا هم اگر که صفرهایش برود

یارانه‌ی خنده دار داریم همه!

۷:۳۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

معیشت کجاست؟

تحریم استخر

۱۱:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۵

شعر طنز

شاعر شده تحریم

دیو است که در کوچه زند پرسه، چپ و راست
ابزار آلاگارسون دلبر، شده تحریم

ته‌دیگ طلایی ماکارانی مامان
آمد خبری دلهره‌آور: "شده تحریم!"

۳:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۲

کابوس

۱۰:۴۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۹

راه راه ۶۲