ببين چه خوشگل شد

۱۱:۱۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۲

بزك كردن برجام بي فايده با هرچي

ببین چه خوشگل شد؟

۸:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۶

من خودم سلطان نقدم، نقدِ من سرداده‌ای؟!

شکایت می کنم

من خودم سلطان نقدم، نقدِ من سرداده‌ای؟!
جمع کن، تشویش اذهان‌گر!... شکایت میکنم

بوسه دادن بر لبان منتقدها خز شده
گفته باشم بعد از این دیگر شکایت میکنم

۸:۱۶ ب.ظ 

شاید از شما هم سوال بپرسند!

سر در نمی آورم …

من خيلي از برجام سر در نمی آورم! اما ما را عضو كميته بررسي برجام كردند...
در همین رابطه مصاحبه ی احتمالی ما در آینده با چند تن از مسئولین احتمالا به شرح ذیل خواهد بود:

دلار 5000 تومانی

۱۰:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۰۳

جرج واشنگتن و افتخار به اسکناس 5000 تومانی

دلار ۵۰۰۰ تومانی

صفر - هیچ به نفع مقابل

۹:۴۸ ب.ظ 

در سیر من الرآکتور هسته ای الی الگلابی کرمو

منطق الطیر الی الگلابی

وادی اول ز خود وا می‌رهی
وعده‌های رنگ رنگی می‌دهی
وادی دوم رَوی توی ژنو
قافیه تنگ آیدت گردی کنف!