۷:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۸

افتتاح روح انی

۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

مصالح برجامی

۱۰:۴۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

برجام توزرد!

۱۱:۲۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

زندگینامه روح برجام/قسمت هفتم

تهران-موریس… یه نفر

در این دوره اسناد بسیاری وجود دارد که در آنها نامی از روح برجام که حالا دیگر به میانسالی رسیده برده شده است. برای مثال در کودتای 28 مرداد روح برجام نقش غیر قابل انکاری دارد. به اعتراف ژنرال نصیری، کسی که پری بلنده و شعبان بی مخ را به ستاد مرکزی کودتا معرفی میکند روح برجام است.

۱۰:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۵

زندگینامه روح برجام/قسمت ششم

روح برجام بیرون روی نمی گیرد

از قبل تذکر داده بود که غذاهای این رستوران مزخرف است اما هیئت ایرانی گوش نمیکنند و اتفاقا بعد از خوردن عذا همگی اسهال میگیرند غیر از روح برجام که هر آشغالی هم میخورد هیچ چیزش نمی‌شد!

Unknown link.