۳:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۴

اراجیف ربع پهلوی

۱۰:۰۳ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۶

از خرس وحشی تا لشگر گوگوریو

چه کنیم تا رییس جمهور،توسط دانشجو یان خورده نشود؟

برای مقابله با دانشجوی مشروط شده و عصبانی حداقل یک تیپ زرهی لازم است. در تاریخ ذکر شده که در بعضی از جنگ های مغولان از دانشجوهای مشروطی استفاده می شده و همین رمز پیروزی آنان بوده است.

بسیجی ها کلا خطر آفرینند. بدون هیچ مقدمه و توضیحی آن ها را در پایگاه ها حبس کنید. بلکه طعم حصر را هم بچشند.

از ورود هر گونه جسم تیز مانند خودکار، ماژیک، ناخن دراز، روی سیاه، موی کثیف، واه و واه و واه و ... به دانشگاه جلوگیری کنید.