رئیس فدراسیون

۱۱:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳

تذکره شیخنا احمد ناطق نوری!‏

آن زاده شده از مادر در شهر نور، آن برادرش کاندیدای ریاستِ جمهور،شیخنا و ول  نکنُنا احمد ناطق نوری! تمت دوره ی مدیریاته!‏

۱۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱

آن زخم بستر گرفته بر صندلی ریاست!‏

ذکر «احمد ناطق نوری» – حفظه الله – !‏

مولانا مایلی کهن را گفتند: چه گویی در باب او؟ گفت: طول سلطنتش بر بوکس از سلطنت محمدرضا ‏شاه پیشی بگرفت!

۶:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۰۹

منتخب ویژه نامه نوروزی مجله راه راه/7

تذکرهٌ البوکسورا

در حافظه تاریخ ثبت است که حکومت آمریکا به مدت پنج سال او را از حضور در رینگ بوکس محروم کرد، اما محمد علی پا پس نکشید و با حضور در فعالیت‌های مدنی و سیاسی و سخنرانی در دانشگاه‌ها همچنان دهان آمریکا را مورد عنایت قرار می‌داد.