۱۰:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۱

شکار پسرک

ایوانکا

۸:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۳۰

گور بابای ایوانکا

به خدمتکار گفت بیاید و بقیه امکانات توییتر را یادم بدهد. فهمیدم ایوانکا سر کارم گذاشته، به جای لایک کردن بلاک کردن را یادم داده. گور بابایش

۴:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۲۹

خواب‌ به خواب

۱۰:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۲۳

مذاکره با کاشف جایگاه کلیه در قلب

آزمایش هوش

تهدید می کند به خاطر این بدعهدی آمریکا ممکن است به جای 200 سال، حداکثر 190 سال دیگر در برجام بماند. ترامپ یا دولت وقت آمریکا به خاطر این تهدید می ترسند و به جای بدقولی همزمان با پشیمانی، همینطور گشایش است که گشوده می‌گردد!