۱۱:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۷

فیلسوفان معاصر خود را بشناس

عقل یختانسیالیسم

بن سلمانماس معتقد بود کسانی که به این مکتب کمک نمی‌کنند، از اشیا بوجود آمده‌اند و حضور آنها برای طبیعت و ادامه حیات بقیه عناصر هستی خطرناک است. او مثل سیریش به این اعتقادش چسبیده بود

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۱۰

راه راه ۴۸

۸:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۰۴

ایالتِ سفت

۸:۱۱ ق.ظ 

از شما متشکرم آقای ترامپ...

بادکنک پدر من و رفقا به جز بیل!

من و پدرم خیلی به شما علاقه داریم، پدرم چند ماهی است که عکس شما را در اتاقش نصب کرده و با شما دارت بازی میکند.

۸:۴۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۲۸

برسد به دست وطن فروشان

ملاکت برای خیانت چیه؟

چقدر آخه میخوای مثل ترامپ
بازم ادعای مزخرف کنی