۵:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۵

سایه مرگ

۱۲:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۳۰

اظهارات قاچاقچی ها در مورد قتل خاشاقچی

پاش لیزخورد، چهارتیکه شد!

سرکنسولگری عربستان سعودی در ترکیه گفت: ایشان پای میز صبحانه در هنگام جویدن لقمه مرد. به این شکل که لقمه در گلویش پرید و هر چه کوفتیمش افاقه نکرد و جان تسلیم کرد

۱:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۵

دفاع از وطن

۸:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۴

انتشار برای اولین بار

یازده حقیقت هولناک از زندگی خصوصی تروریستها که عمرا نمی‌دانستید…

یکی از انتحاری‌ها حین زدن دکمه انفجار باز هم بین I و O دچار اشتباه شده و پس از بیست بار چپ و راست کردن دکمه موفق شده بترکد. به همین مناسبت، قرار شده از این به بعد با یک لاکی ماژیکی چیزی "روشن/خاموش" جلیقه انفجار مشخص شود.

۱:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۸

از میان آثار اولین جشنواره سراسری کارتون استکبارستیزی

استکبارْتون – مجموعه دوم

مجموعه‌ی پیش رو تعدادی از آثار راهیافته به نمایشگاه اولین جشنواره سراسری کارتون استکبارستیزیست که با هدف ترسیم جنایتهای استکبار جهانی به اجرا در آمده اند.