۳:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۲۵

اندر مصائب ترامپ

چشم انتظار

۱۲:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۳۱

چشم انتظار

۱۲:۳۰ ب.ظ 

منتظر

۹:۵۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۷

تفسیر سخنرانی

غسل بعد از لمس برجام واجب نیست!

این قشر همیشه در حمام با اشاره به اینکه این قسمت از سخنرانی ایشان از بس تکرار شده رنگش رفته، درخواست کردند سخنرانی تازه که رنگ و روی بهتری داشته باشد انتخاب کنند.

۱۱:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۱

سکانس های حذف شده از فیلم نماینده ی سراوان.

بووووق!

نماینده میگوید مردم شریفِ... کارمند اجازه نمیدهد حرفش را تمام کند میگوید برو فردا بیا. کارمند برای صرف میان وعده میرود. نماینده میگوید من خاک پای شما ملت فهیم و شریفِ... کارمند باز هم حرف نماینده را قطع میکند.