۱۱:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۴

بحث داغ تک‌خوانی زنان

۱۰:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۰

احساس سیری کاذب

۱۰:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۳

مرور خبرها در هفته ای که گذشت

روایت هفته

زین پس تو نباید غم فردا بخوری

باید فقط از قیمت خود جا بخوری

این قیمت بالای تو یعنی حالا

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!

۱۰:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۷

نظر خود گاو

تحریم استخر

۱۱:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۵

شعر طنز

شاعر شده تحریم

دیو است که در کوچه زند پرسه، چپ و راست
ابزار آلاگارسون دلبر، شده تحریم

ته‌دیگ طلایی ماکارانی مامان
آمد خبری دلهره‌آور: "شده تحریم!"