۱۰:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۲۱

می کند هی دلبرم انکار

آزادی کم است

دلبرم تریاک هم ای کاش بر چوبی رود
تا نگوید یک نفر شرکار، آژادی کم است

دوربین های مدارِ بسته را کاهش دهید
گفت دزدی بر سر بازار، آزادی کم است

اعلام پشیمانی بازیگران ازانتخاب رئیس جمهورایران

۶:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۶

پشیمانی سلبریتیها بدلیل افزایش عوارض خروج

دومینوی اعلام پشیمانی سلبریتیها از حمایت روحانی

هر عهد که بشکست نگفتند و گذشتند
در بحث عوارض همه بیدار! چه جالب

۴:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۴

دومینوی اعلام پشیمانی سلبریتیها

گفتند خدا حافظت ای یار! چه جالب

آن سبز و بنفشی که قسم خورد به جانش
از رای پشیمان شده هربار! چه جالب