۹:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۱-۱۲

چگونگی پیدایش تکنیک دوربین روی دست در سینمای ایران و جهان

دوربین روی دست و ژانر کمدی دینی

دکتر آلیس راجرز کشف کرد اگر بتوان کاری درخور این سربازهای جنگ ویتنام پیدا کند قال قضیه کنده است. از نظر او حمل دوربین روی دست در پروژه‌های سینمایی بهترین کار برای این سربازها بود چرا که تکان‌های ناشی از تلوتلو خوردن‌های عصبی به خوبی می‌توانست حس اضطراب، خیانت، عدم قطعیت و طلاق عاطفی را در فیلم‌ها جاری سازد.

۹:۱۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۱-۱۱

نگاهی پسا ساختارگرایانه به ماهیت وجودی فیلم‌های جشنواره فجر

تاثیر همزمان رقص بر آرتروز و معنا

باتیستوتا، متفکر آرژانتینی‌الصل اهل فیورنتینا معتقد است که فروبستگی خود سه نوع دارد که نوع سوم آن عبارت است از فروبستگی ناشی از خوشی.