۵:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۰۱

از مدافعین حقوق زنان در شاهنامه

به جان همین پاچه ی پاره ام
برای زنان بنده آواره ام

۱۱:۵۷ ق.ظ 

بیانیه جمعی از معترضین به پوشش در دانشگاه

آکسفورد، MIT آزاد باید گردد!

اول این‌که ما که همه دانشجو نیستیم. در ثانی ما اگر می‌خواستیم درس بخوانیم می‌رفتیم کتابخانه!

۱۲:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

هر خری وارد دانشگاه نشود

۱۲:۲۹ ب.ظ 

دانشجو نما

۵:۳۲ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۸

احکام را با لبخند بیاموزیم

الان یا الان؟

گوش: «نذار به بقیه بگویم که اسمت توی شناسنامه ات تهال بوده و رفتی عوضش کردی! بماند که دماغت هم عملی هست»