۱۰:۵۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

احیای دریاچه ارومیه

۵:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۴

با کلیله دمنه هم بله...

داستان پرواز لاکپشت

لاکپشت دهان گشادش به چوب وصل بود و داشت فکر می کرد بگوید یا نه ! ناگهان یادش آمد که مسافران بیمه اند و بی درنگ گفت : پنج انگشت میشه یه وجب.. زن مش رجب... و هر هر کنان به زمین‌ افتاد و لاکش شکست

برنامه ریزی

۱۲:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۱-۰۶

زمستان رفت و رو سیاهی اش به زغال ماند

برنامه ریزی با نمک

چنانچه زمستان بخواهد برگردد، فکری به حال خودمان می کنیم. این روابط عمومی اعلام کرد: مردم نگران نباشند چرا که به میزان کافی نمک برای ذوب برف ها داریم، ما از هیچی نمی ترسیم و غافلگیر نمی‌شویم.

۷:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۱-۲۷

مجموعه کاریکاتور با موضوع آب

آب خند! – مجموعه اول

اهمیت منابع آب شیرین و بحران کمبود آب در عصر حاضر، موضوع اصلی آثار پیش رویتان است که از میان آثار راه یافته به نمایشگاه نخستین جشنواره ی ملی کاریکاتور گنجینه ی آب اهواز گلچین شده است. هنرمندان در این جشنواره به نگاهی به هویت آب در فرهنگ ایران، به بحران‌های حاصل از سوء رفتار با این سرمایه‌ی زندگی پرداخته اند.