۱۰:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۳

پادکست طنز #من_نگفتم !!

۶:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۲

مقایسه تطبیقی دولت و پدر

پدری که پدرمان را در آورد!!

حتما شنیده اید که از قدیم گفته اند حکومت و دولت، برای مردم و جامعه حکم پدر را دارد. ما در این متن سعی میکنیم تا تعدادی از نقاط مشترک پدر معنوی ملت را با پدر حقیقی شان تطبیق دهیم.

۲:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۱۴

شعر طنز

اعترافات یک نجومی بگیر

"سالها پیروی مکتب رندان کردم"
همه را از عمل خویش پشیمان کردم

عهد کردم که ببوسم دهن منتقدان
"میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم"

۱:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۱۲

روحانی چطور وزرایش را انتخاب کرده

آورده ندارم!

روحانی به من گفت وزیر صنعت شو. بعد از اینکه چُرت زدم گفتم هم آورده ندارم و هم خوابم می‌آید. گفت همینه دقیقا همچین کسیو می‌خوام.
برای لحظاتی بغضم بیدار شد و گفتم چشم علی برکت الله!